Probiotyki doustne

Probiotyk w proszku Lakcid

Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące

 

 

 

 

 

Lakcid®

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (Lactobacillus rhamnosus)

Minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

Oporny na 27 antybiotyków, w tym najczęściej stosowane

Zawiera min. 2 000 000 000 dobrych bakterii, których nie niszczą najczęściej stosowane antybiotyki

 • Kategoria produktu: Lek OTC
 • Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas 
  stosowania leku Lakcid®
Bakterie Bakterie
WSKAZANIA
 • poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem 
  leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia 
  okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym 
  rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,
 • zapobieganie biegunce podróżnych,
 • leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.
SPOSÓB PODAWANIA

Bezpośrednio przed użyciem ampułkę otworzyć poprzez naciśnięcie szyjki ampułki ku dołowi. Punkt nacisku ampułki jest oznaczony „kropką”. Dodać niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Krawędzią otwartej ampułki dotknąć do ścianki łyżeczki. Na łyżeczkę wypłynie zawiesina.

W przypadku opakowania z pipetą wielokrotnego użytku, bezpośrednio przed użyciem ampułkę otworzyć poprzez naciśnięcie szyjki ampułki ku dołowi. Punkt nacisku ampułki jest oznaczony „kropką”. Pipetą pobrać niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka. Wprowadzić pipetą wodę do ampułki, dokładnie wymieszać. Następnie pobrać pipetą zawiesinę z ampułki. Przelać ją na łyżeczkę.

W przypadku opakowania z fiolką, bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki wieczko i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

W przypadku opakowania z saszetką, bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Stosować doustnie.

 • DAWKOWANIE

  Produkt podaje się doustnie.

  Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 - 4 razy dziennie jedna dawka (zawartość ampułki, fiolki, saszetki).

 • POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

  Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

  Przed rekonstytucją proszek w ampułce lub fiolce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno-  igiełkowatej suchej masy o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

  Przed rekonstytucją proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

  Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych.

   

 • SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

  Minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:

  Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen

  - 40%

  Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N

  - 40%

  Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy

  - 20%

  CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

  Pełny wykaz substancji pomocniczych:

  Mleko odtłuszczone

  Sacharoza

 • PRZECIWWSKAZANIA

  Nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

   

 • SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

  Nie występują.

 • INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

  Nie występują.

 • WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ

  Ciąża

  Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży.

  Laktacja

  Produkt może być stosowany podczas karmienia piersią.

 • WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN

  Lakcid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Nie stwierdzono.

  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

  Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 • PRZEDAWKOWANIE

  Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
  W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.