Probiotyk dopochwowy

Probiotyk ginekologiczny - lek Lakcid INTIMA

Pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną pochwy

Powstrzymuje namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków

1. Dane sprzedażowe z rynków: Francja, Niemcy, Hiszpania, Dania, Grecja, Norwegia - IMS, 2018

Lakcid® INTIMA

10 kapsułek twardych dopochowych (Lactobacillus gasseri DSM 14869, Lactobacillus rhamnosus DSM 14870)

Intymna ochrona, której możesz zaufać

Najlepiej sprzedający się probiotyczny lek dopochwowy w 6 krajach Europy: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Grecji i Norwegii1 

  • Kategoria produktu: Lek OTC
Sprawdź gdzie kupić: KUP TERAZ
Bakterie Bakterie
WSKAZANIA
  • Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych.
  • Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
DAWKOWANIE

Profilaktycznie, niezwłocznie po miesiączce:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo.

Po antybiotykoterapii:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lakcid Intima
Nie ma danych o przedawkowaniu leku.

Pominięcie zastosowania leku Lakcid Intima
Należy kontynuować dawkowanie według ustalonego schematu i zastosować kolejną dawkę o właściwej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancjami czynnymi leku są:

pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869

nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę

pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870

nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

Pozostałe składniki to:

laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU LAKCID INTIMA
  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aluminiowy pojemnik zawierając 10 kapsułek dopochwowych w tekturowym pudełku.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Zachować szczególną ostrożność stosując Lakcid Intima, jeśli:

  • występuje ciężkie zaburzenie układu immunologicznego.

Przed rozpoczęciem stosowania Lakcid Intima należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

Lek Lakcid Intima a inne leki
Nie należy stosować leku Lakcid Intima w czasie antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 są wrażliwe na antybiotyki.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie zaleca się stosowania leku Lakcid Intima w czasie ciąży.
Nie ma przeciwwskazania dla stosowania leku podczas karmienia piersią, ale przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN

Lakcid Intima nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku może wystąpić pieczenie w miejscu podania.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania nieporządane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.