Probiotyk dopochwowy

Probiotyk ginekologiczny - lek Lakcid INTIMA

Pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną pochwy

Powstrzymuje namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków

1. Dane sprzedażowe z rynków: Francja, Niemcy, Hiszpania, Dania, Grecja, Norwegia - IMS, 2018

Lakcid® INTIMA

10 kapsułek twardych dopochowych (Lactobacillus gasseri DSM 14869, Lactobacillus rhamnosus DSM 14870)

Intymna ochrona, której możesz zaufać

Najlepiej sprzedający się probiotyczny lek dopochwowy w 6 krajach Europy: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Grecji i Norwegii1 

 • Kategoria produktu: Lek OTC
Bakterie Bakterie
WSKAZANIA
 • Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. 
 • Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
ZALECANA DAWKA

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej

Profilaktycznie:

Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo.
U kobiet miesiączkujących - po miesiączce. 

Po antybiotykoterapii:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Dzieci i młodzież:
U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach, jak u dorosłych. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lakcid Intima
Nie ma danych o przedawkowaniu leku.

Pominięcie zastosowania leku Lakcid Intima
Należy kontynuować dawkowanie według ustalonego schematu i zastosować kolejną dawkę o właściwej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 • SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

  1 kapsułka zawiera:

  pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869

  nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę

  pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870

  nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę

  *CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

  Pozostałe składniki to:

  laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

 • KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU LAKCID INTIMA
  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 • ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  Aluminiowy pojemnik zawierający 8 lub 10 kapsułek dopochwowych w tekturowym pudełku.
  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 • SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

  Bez specjalnych wymagań.

 • INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

  Nie należy stosować w czasie leczenia lekami przeciwbakteryjnymi.

 • WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ

  Ciąża:
  Produkt Lakcid Intima może być stosowany w okresie ciąży.

  Karmienie piersią:
  Produkt Lakcid Intima może być stosowany w okresie karmienia piersią.

 • WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN

  Lakcid Intima nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

 • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku może wystąpić pieczenie w miejscu podania.

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181C
  02-222 Warszawa
  Tel.: + 48 22 49 21 301
  Faks: + 48 22 49 21 309
  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 • PRZECHOWYWANIE

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.